Feimp

Feimp - śruty staliwne i żeliwne

Śrut żeliwny łamany


Śrut żeliwny łamany jest stosunkowo tanim materiałem śrutowniczym. Odznacza się wysoką twardością i wykorzystywany jest do obróbki powierzchniowej elementów w oczyszczarkach pneumatycznych i wirnikowych.

Dostępność: Pełna dostępność wszystkich granulacji

Korzyści: Niska cena, wysoka twardość i agresywność materiału w procesie śrutownia

Gwarancja: Gwarantujemy pełną zgodność parametrów jakościowych śrutu (granulacji, twardości, składu chemicznego) z normami, co każdorazowo potwierdzamy świadectwem jakości.


Rozmiar śrutu w mm                                                Parametry:

0,30                                                                       granulacja: wg. SAE J 444

0,50                                                                       twardość: 630-800 HV (57 - 64 HRC)

0,80                                                                       skład chemiczny w %:

1,00                                                                       C 2,9-3,3

1,40                                                                       Si 1-1,5

1,80                                                                       P max 0,1         

2,20                                                                       S max 0,25            

                                                                             gęstość: 7,5 kg/dm³