Feimp

Feimp - śruty staliwne i żeliwne

Śrut żeliwny kulisty


Śrut żeliwny to najtańszy materiał do śrutowania, choć nieco mniej trwały i wydajny niż śruty staliwne czy cięte z drutu. Przeznaczony głównie do obróbki odlewów żeliwnych, obróbki kamienia oraz do balastowania (ciężar nasypowy ok. 4,2 kg/dm3)

Dostępność: Pełna dostępność "od ręki" wszystkich granulacji i typów śrutu żeliwnego

Korzyści: Stosunkowo niska cena

Gwarancja: Gwarantujemy pełną zgodność parametrów granulacyjnych, twardościowych oraz składu chemicznego z wystawianym każdorazowo świadectwem jakości


Rozmiar śrutu w mm                                               Parametry:

0,30                                                                    granulacja: wg. SAE J 444 

0.50                                                                    twardość: 630-800 HV (57 - 64 HRC)

0,80                                                                    skład chemiczny w %:

1,00                                                                    C 2,9-3,3

1,40                                                                    Si 1-1,5

1,80                                                                    P max 0,1

2,20                                                                    S max 0,25

2,80                                                                    gęstość: 7,3 kg/dm³

3,20

3,60

5,00

6,00